Nho

Hiển Thị
  • hat giong nho my  vitis

    Hạt Giống Nho Mỹ (Vitis)

    ...xuất nguồn từ Mỹ. Giống cây này đã được trồng thành công ở nhiều nơi trong nước và có thể sống trong thùng xốp (tối thiểu 50 x 50 x 50 cm) với điều kiện chăm sóc đủ dinh dưỡng. Cây thân thảo, chịu nắng nóng tốt và cần được làm giàn 1.4 - 2m để leo và

    Số lượng

    Thêm vào giỏ