Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Dưa Chuột còn gọi là Dưa Leo, Hoàng Qua, Hồ Qua, tên La Tinh: Cucumis sativus, thuộc gia đình Bí Ngô, có nguồn gốc từ Nam Á.
LƯU Ý: DƯA CHUỘT TÙY DÒNG MÀ CÓ KHẢ NĂNG TỰ THỤ PHẤN HOẶC PHẢI THỤ PHẤN THỦ CÔNG. 
Xem thêm
Chat ngay
Email