Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Cải Xoan (Brassica oleracea, Acephala) sinh trưởng khỏe, đồng đều, trồng được quanh năm. Khoảng cách trồng 20 - 30 cm; Thu hoạch sau 25-30 ngày. .Cải Kale còn gọi là Cải Xoăn Kale, Cải Xanh Kale, Cải Borecole, có tên La Tinh là Brassica oleracea, nhóm Acephala, thuộc họ Bắp Cải Dại, xuất nguồn từ Châu Âu. Cải Kale là dòng siêu thực phẩm đạt 49.07/100 điểm về độ cô đặc dưỡng chất, chứa nhiều chất lutein và zeaxanthin rất quan trọng cho sức khỏe của mắt; cao lượng Vitamin K rất quan trọng cho hấp thu xương và đông máu, và hơn 20% nhu cầu hàng ngày của Vitamin A, C, B6 , acid Folic, và Mangan giúp cho hoạt động thần kinh, đề kháng và khử độc cơ thể; 10 - 19% nhu cầu thiamin, riboflavin, Vitamin E và B5 là những thành tố quan trọng cho cơ thể. 300 - 400 hạt/gr
Xem thêm
Chat ngay
Email