Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!!!
Hiển Thị
Giống hoa cắt cành năng suất cao, thanh tao. Cánh hoa trắng nhỏ nổi bật trên nền lá xanh. Màu rìa lá biến đổi sang trắng khi ngày chuyển sang ngắn hơn. Cành cứng, tồn trong lọ lâu. 
Xem thêm
Chat ngay