Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Ngâm hạt 24h. Hạt nảy mầm trong 4 - 6 tuần. Nảy mầm vượt trội hơn khi ủ ẩm trong ngăn mát tủ lạnh 3 tuần trước khi ủ ở nhiệt độ phòng. Một số nơi gọi cây tùng thơm là cây tùng chanh hay cây tùng hương. Giống cây lá kim màu xanh chuối sáng có mùi thơm rất dễ chịu đặc trưng.
Xem thêm
  • hat giong cay tung det

    Hạt Giống Cây Tùng Dẹt

    Ngâm 3 sôi 2 lạnh trong 24h rồi mang đi ủ. Hạt nảy mầm trong 20 -30 ngày. Giống cây cho lá cắt cành rất thơm.
  • hat giong cay tung thom cay thong noel

    Hạt Giống Cây Tùng Thơm Cây Thông Noel

    Ngâm hạt 24h trong nước ẩm 3 sôi 2 lạnh. Hạt nảy mầm trong 4 - 6 tuần. Nảy mầm vượt trội hơn khi ủ ẩm trong ngăn mát tủ lạnh 3 tuần trước khi ủ ở nhiệt độ phòng. Một số nơi gọi cây tùng thơm là cây tùng chanh hay cây tùng hương. Giống cây lá kim màu xanh
Chat ngay
Email