Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Hoa Tổ Ong - Mix 30cm (Iberis Umbellata) là cây hoa lâu năm, sống rất khỏe, không kén đất, cho bông trắng phớt hồng Thuộc họ mù tạt, Bụi Đường được sử dụng làm gia vị từ hàng nghìn năm nay.
Hoa Tổ Ong còn gọi là Hoa Bụi Đường.
Xem thêm
Chat ngay
Email