Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!!!

Tình Yêu NEMOPHILA

Hiển Thị
CẦN Ủ TRONG TỦ LẠNH 30 NGÀY TRƯỚC KHI MANG RA NGOÀI ĐỂ Ủ NẢY MẦM TRONG 7  - 15  NGÀY. Hoa Tình Yêu - FiveSpot (Nemophila maculata) hoàn hảo trong vườn hay chậu, chỉ cao 15cm và rủ trải rộng 30cm.
Xem thêm
Chat ngay