Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!!!
Hiển Thị
Hoa Thập Tự Wallflower - Siberia 30cm (Cheiranthus allionii) cho những bông màu cam đẹp chụp đẹp ngỡ ngàng. Đến từ Châu Âu, giống cây 2 năm thích nghi mạnh và không kén đất.
Xem thêm
Chat ngay