Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!!!

Hoa Cẩm Quỳ Hoa Dâm Bụt

Hiển Thị
Hoa Cẩm Quỳ Hoa Dâm Bụt USA Mix Màu (Lavatera) xuất nguồn từ Địa Trung Hải, giống hoa này là anh em họ hàng với hoa dâm bụt. Bông to trong dải màu trắng, hồng, và đỏ. Phát triển nhanh ra hoa trong 3 tháng. Cây thích vị trí nắng 100%, đất ẩm và không cần giàn chống đỡ. Hạt nảy mầm trong 14 tới 21 ngày. Gieo hạt cách nhau 2 tuần để thấy hoa nở liên tục và lâu hơn.
Xem thêm
  • hat giong hoa cam quy hoa dam but usa mix mau  lavatera

    Hạt Giống Hoa Cẩm Quỳ Hoa Dâm Bụt USA Mix Màu (Lavatera)

    xuất nguồn từ Địa Trung Hải, giống hoa này là anh em họ hàng với hoa dâm bụt. Bông to trong dải màu trắng, hồng, và đỏ. Phát triển nhanh ra hoa trong 3 tháng. Cây thích vị trí nắng 100%, đất ẩm và không cần giàn chống đỡ. Hạt nảy mầm trong 14 tới 21 ngày.

    Số lượng

    Thêm vào giỏ
Chat ngay