Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
  • hat giong hoa cam quy hoa dam but hong sieu bong tg108

    Hạt Giống Hoa Cẩm Quỳ Hoa Dâm Bụt Hồng Siêu Bông TG108

    Màu hồng salmon. Ra hoa rất sớm và phân nhánh từ gốc; vượt trội ở trong vườn lẫn cả ngoài chậu; Không có giống phong lữ nào ra hoa sớm hơn dòng này: từ khi gieo tới khi ra hoa chỉ vỏn vẹn 95 ngày. Lá nâu socola và xanh; và những cột chùm hoa đơn to, màu h
Chat ngay
Email