Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Hoa Cúc Thạch Thảo - Trắng 15cm (Bellis Perennis) chỉ cao 15cm. Cách ủ: làm ẩm đất sau đó rải hạt cách hạt 5cm, phủ nhẹ đất (bột, nhuyễn) lên trên rồi bịt kín bằng bịch ny lông để đảm bảo độ hầm hơi tối đa.
Xem thêm
Chat ngay
Email