Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
HƯỚNG DẪN TRỒNG
SỬ DỤNG
Chậu hoa, luống hoa lâu năm

THỜI GIAN GIEO
Tháng 7 cho hoa tự nhiên trong Tháng 4-5 hoặc buộc cho hoa bán chậu sớm hơn.

CÁCH GIEO
1-2 hạt mỗi ô ươm

NẢY MẦM
14-21 ngày ở nhiệt độ 20-22 °C.
Giai đoạn II (4 tuần) ở 19-21 °C. Giai đoạn III & IV (3 tuần) ở 18-19 °C. Bón 100 ppm nitơ hàng tuần nếu cần.

NUÔI LỚN TIẾP
Cấy cây con sau 10 tuần sang ô ươm lớn hơn hoặc chậu nhỏ. Sau khi cây đã ổ định, thực hiện xuân hóa 5°C trong 8-10 tuần.

GIÁ THỂ
Sử dụng giá thể lâu năm thoát nước tốt với 0-15% đất sét, 0-15% phần hữu cơ (ví dụ: vỏ cây, sợi gỗ), 1-1,5 kg / m³ phân bón cân đối hoàn chỉnh, 2-3 kg / m³ phân bón tan chậm ( 3-9 tháng), sắt-chelate, vi chất dinh dưỡng, pH: 6,0-6,5. Ruộng: đất cát pha, nhiều mùn. Bón phân tiêu chuẩn: 50-60 g / m² phân bón tan chậm.

NHIỆT ĐỘ
Phát triển ở 10-12 °C hoặc ngoài trời. Vào mùa đông, trong nhà không có sương giá ở 3-5 °C hoặc ngoài trời, cần giữ ấm cho môi trường bên trong. Cây được giữ qua mùa đông bắt đầu phát triển vào giữa tháng 12 trong 6-8 tuần ở 5 °C trong nhà kính và sau đó nhiệt độ có thể từ từ đến 8-10 °C. Xử lý này có thể cản trở sự kéo dài của cành hoa bị ức chế. Sau một mùa đông không có sương giá, cây có thể được trồng ở nhiệt độ 8-10 °C ngay lập tức. Nhiệt độ ấm 15-18 °C sẽ làm giảm thời gian canh tác (tổng cộng 7-8 tuần).

BÓN PHÂN
Mức độ bón phân vừa phải-cao là cần thiết. Bón phân cho cây hàng tuần với 130-150 ppm nitơ (3 kg / m³ phân giải phóng chậm trong chất nền), sử dụng xen kẽ phân bón canxi nitrat và phân bón cân đối kali (tỷ lệ N: K₂O: 1: 1,5). Tránh hàm lượng amoni cao và nitơ cao. Không bón phân sau giữa tháng Chín. Vào mùa xuân bón 130-150 ppm nitơ của một loại phân bón cân đối hoàn chỉnh. Phòng ngừa thiếu magie bằng cách bón magie sunphat (0,05%) 1-2 lần và trong trường hợp thiếu sắt (pH trên 6,0) bón sắt-chelate 1-2 lần. Rễ rất nhạy cảm với nồng độ muối cao trong giá thể. Tránh nồng độ phân cao, hàng tuần nên bón nhiều lần với nồng độ thấp. Đồng ruộng: Nếu cần thiết theo phân tích, cải tạo đất với 60-80 g / m² phân bón tan chậm, bón vào tháng 3 và tháng 7 thành nhiều phần. Kiểm tra mức sắt trong đất.

Có 4 giai đoạn phát triển:
I: nảy mầm, rễ chạm tới giá thể; kết thúc khi 2 lá mầm (lá giả) vươn dài. 
II: đến khi 2 lá thật xuất hiện
III: tiếp tục đến khi 80% cây con có thể đem bán;
IV: tất cả cây đều sẵn sàng bán và trưởng thành; 

Quý Khách nên thử nghiệp thực tế tại địa bàn của mình để có căn chỉnh phù hợp.
Xem thêm
Chat ngay
Email