Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!!!

Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)

Ủ ẩm trong môi trường xơ dừa đặt trong hộp nhựa; tất cả bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Hạt nảy mầm từ 3 tới 9 tháng. Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius) là dòng nhân sâm sắp tuyệt chủng vì khai thác quá mức trong tự nhiên. Nhân sâm Hoa Kỳ được cho là giảm rất nhiều các triệu chứng stress; các nghiên cứu khoa học chỉ ra nó có khả năng tăng cường sinh lực, chống ung thư và tăng cường hệ miễn dịch, và nhiều tác dụng tốt khác. Đặc biệt, nhân sâm Hoa Kỳ được xét là bổ dương và mát hơn nhân sâm Hàn Quốc. Sống trong môi trường bóng râm 70 - 90% bóng râm, NS Hoa Kỳ cho thu hoạch trong 3 - 10 năm, tùy theo cách canh tác.
Xem thêm

Mã sản phẩm: Pan002-B3.401| A4*V43

  Gói Số lượng Giá T.Trạng
5 Hạt - + 15.000đ Còn
10Gr 125 Hạt - + 450.000đ Còn

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 5415 Lượt xem

Thông tin về Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)
BẢNG SO SÁNH CHẤT LƯỢNG NHÂN SÂM CHÂU Á - HÀN QUỐC (Asian Ginseng - Panax ginseng Meyer) VÀ NHÂN SÂM USA (American Ginseng)
 
Peak RI Constituents Identification1) Formula Relative content (%), mean ± SD2)
Selected3)
American ginseng Asian ginseng
Terpenes
 Common terpenes
 1 1,390 β-Panasinsene* MS, RI C15H24 0.24 ± 0.05 3.7 ± 1.38 1
 2 1,416 α-Gurjunene* MS, RI C15H24 0.12 ± 0.06 10.36 ± 2.13 2
 3 1,432 β-Selinene* MS, RI C15H24 0.13 ± 0.03 0.18 ± 0.12  
 4 1,458 (+)-Aromadendrene* MS, RI C15H24 0.13 ± 0.02 0.53 ± 0.17 3
 5 1,361 (Z)-β-Farnesene* MS, RI C15H24 13.14 ± 2.17 3.62 ± 1.09 4
 6 1,474 (−)-Aromadendrene* MS, RI C15H24 0.84 ± 0.10 1.44 ± 0.82 5
 7 1,459 γ-Elemene* MS, RI C15H24 0.17 ± 0.04 8.13 ± 1.84 6
 8 1,435 γ-Gurjunene* MS, RI C15H24 0.29 ± 0.11 0.77 + 2.13 7
 9 1,469 β-Patchoulene* MS, RI C15H24 0.19 ± 0.05 0.04 ± 0.19  
 Special terpenes in American ginseng
 10 1,367 α-Copaene* MS, RI C15H24 0.11 ± 0.05 nd 8
 11 1,435 α-Bergamotene* MS, RI C15H24 0.11 ± 0.03 nd 9
 12 1,533 α-Curcumene* MS, RI C15H24 0.16 ± 0.07 nd 10
 13 1,568 β-Sesquiphellandrene* MS, RI C15H24 2.55 ± 0.37 nd 11
 14 1,854 α-Calacorene* MS, RI C15H24 0.09 ± 0.03 nd 12
 15 1,511 α-Farnesene* MS, RI C15H24 0.08 ± 0.05 nd 13
 16 1,477 γ-Muurolene* MS, RI C15H24 0.54 ± 0.13 nd 14
 17 1,458 Cyclooctene,4-methylene-6-(1-propenylidene)*- MS, RI C12H16 0.27 ± 0.04 nd 15
 Special terpenes in Asian ginseng
 18 1,342 γ-Pyronene* MS, RI C10H16 nd 0.62 ± 0.29 16
 19 1,449 g-Selinene* MS, RI C15H24 nd 0.48 ± 0.02 17
 20 1,479 β-Caryophyllene* MS, RI C15H24 nd 1.4 ± 0.24 18
 21 1,486 β-Neoclovene* MS, RI C15H24 nd 0.71 ± 0.33 19
 22 1,449 (−)-α-Selinene* MS, RI C15H24 nd 0.71 ± 0.05 20
 23 1,743 Viridiflorene* MS, RI C15H24 nd 4.36 ± 0.95 21
Alcohol
 Common alcohol
 24 1,541 E-nerolidol MS, RI C15H26O 0.41 ± 0.22 0.22 ± 0.73  
 25 1,634 Ledol MS, RI C15H26O 0.19 ± 0.07 0.4 ± 0.07  
 26 1,590 Espatulenol* MS, RI C15H24O 0.17 ± 0.05 3.41 ± 1.07 22
 Special alcohol in American ginseng
 27 1,589 Guaiol* MS, RI C15H26O 0.27 ± 0.15 nd 23
 28 1,593 Hinesol* MS, RI C15H26O 0.28 ± 0.13 nd 24
 Special alcohol in Asian ginseng
 29 1,568 Nerolidol* MS, RI C15H26O nd 0.27 ± 0.11 25
 30 1,763 (+)-Viridiflorol* MS, RI C15H260 nd 0.29 ± 0.045 26
Acid
 Common acid
 31 1,634 n-Hexadecanoic acid MS, RI C16H32O2 3.12 ± 10.55 1.43 ± 0.81  
 32 2,093 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)– MS, RI C18H32O2 0.04 ± 0.03 3.22 ± 0.53  
 Special acid in Asian ginseng
 33 1,256 Octanoic acid MS, RI C8H16O2 nd 0.06 ± 0.02  
 34 2,186 Lauric acid MS, RI C12H24O2 nd 0.25 ± 0.15  
 35 2,094 Octadecanoic acid MS, RI C18H36O2 nd 1.16 ± 0.48  
Ester
 Common ester
 36 1,927 Hexadecanoic acid, methyl ester MS, RI C17H34O2 0.43 ± 0.07 0.5 ± 0.1  
 37 2,063 Linoleic acid ethyl ester MS, RI C20H36O2 0.99 ± 0.15 0.13 ± 0.05  
 Special ester in American ginseng
 38 1,914 Phthalic acid, butyl isohexyl ester MS, RI C22H34O2 0.59 ± 0.10 nd  
 39 1,965 Ethyl oleate MS, RI C20H38O2 0.48 ± 0.13 nd  
 40 1,982 Hexadecanoic acid, ethyl ester MS, RI C18H36O2 1.12 ± 0.57 nd  
 Special Ester in Asian ginseng
 41 2,102 10,13-Octadecadienoic acid, methylester MS, RI C19H3402 nd 0.24 ± 0.02  
 42 2,164 Linoleic acid ethyl ester MS, RI C20H36O2 nd 0.24 ± 0.03  
Aldehydes
 Special aldehydes in American ginseng  
 44 1,009 Octanal* MS, RI C8H16O 0.08 nd 27
 Special aldehydes in Asian ginseng
 45 2,054 9,17-Octadecadienal, (Z)*– MS, RI C18H32O nd 0.62 ± 0.23 28
Aromatics
 Common aromatics
 46 1,465 (+)-Calarene* MS, RI C15H24 1.26 ± 0.55 4.26 ± 1.27 29
 Special in Asian ginseng
 47 1,531 Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-,(1S-cis)*– MS, RI C15H24 nd 0.29 ± 0.12 30
Others
 48 1,209 Dodecane MS, RI C12H26 nd 0.08 ± 0.03  
 49 1,287 Tridecane MS, RI C13H28 0.05 ± 0.03 0.1 ± 0.05  
 50 1,396 Tetradecane MS, RI C14H30 0.43 ± 0.17 nd  
 51 1,423 Cyclotetradecane MS, RI C14H28 nd 0.1 ± 0.05  
 52 1,371 Dodecane, 2,6,10-trimethyl– MS, RI C15H32 0.08 ± 0.03 nd  
 53 1,507 Pentadecane MS, RI C15H32 0.79 ± 0.29 nd  
 54 1,514 Dodecane, 2,6,11-trimethyl– MS, RI C15H32 nd 0.08 ± 0.03  
 55 1,589 Hexadecane MS, RI C16H34 0.4 ± 0.16 nd  
 56 1,712 Heptadecane MS, RI C17H36 0.2 ± 0.05 0.19 ± 0.06  
 57 1,802 Octadecane MS, RI C18H38 0.23 ± 0.10 0.18 ± 0.07  
 58 1,863 Heptadecane, 2-methyl– MS, RI C18H38 nd 0.08 ± 0.04  
 59 1,787 Pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl MS, RI C19H40 0.16 ± 0.06 0.17 ± 0.03  
 60 1,910 Nonadecane MS, RI C19H40 0.21 ± 0.06 nd  
 61 1,862 Hexadecane, 2,6,10,14-tetramethyl– MS, RI C20H42 0.2 ± 0.03 0.36 ± 0.16  
 62 2,041 Eicosane MS, RI C20H42 0.2 ± 0.05 0.31 ± 0.04  
 63 2,007 Cyclotetradecane, 1,7,11-trimethyl-4-(1-methylethyl)- MS, RI C20H40 nd 0.2 ± 0.02  
 64 2,103 Heneicosane MS, RI C21H44 0.27 + 0.09 0.18 ± 0.08  
 65 2,210 Docosane MS, RI C22H44 nd 0.94 ± 0.07  
 66 2,304 Tricosane MS, RI C23H48 nd 0.4 ± 0.09  
 67 2,411 Tetracosane MS, RI C24H50 nd 0.41 ± 0.17  
 68 2,508 Pentacosane MS, RI C25H52 nd 0.74 ± 0.26  
 69 2,632 Hexacosane MS, RI C26H54 0.17 ± 0.04 0.86 ± 0.39
 
Thông tin về Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)
Đặc điểm  
Tên sản phẩm Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)
Mã hàng Pan001
Tên La Tinh Panax quinquefolius
Số lượng hạt/KG
Xuất xứ Mỹ
Tỉ lệ nảy mầm 50%
Cao 20 - 45 cm
Tán 20 cm
Loại cây lâu năm
Nhiệt độ sinh trưởng 10 - 34⁰C
Thời điểm thu hoạch 3- 10 năm
Lai/ Thụ Phấn Chéo Thụ phấn chéo
Độ khó dễ trồng trung bình
Vị trí trồng bán nắng
Cách trồng  
Loại đất giàu hữu cơ, xốp; PH = 6
Cách gieo trực tiếp hoặc chuyển chậu - xem Kỹ Thuật Ủ Hạt Bằng Giấy Thấm Nước
Phủ đất nhẹ
Ánh sáng khi ủ không nhất thiết
Khoảng cách giữa hạt 5 cm
Nhiệt độ ủ 20 - 33⁰C
Thời gian nảy mầm 6 - 8 tháng
Lưu ý
   
Cách chăm sóc  
Tưới nước 1 lần/ ngày
Bón phân 2 lần/ tháng; phân hữu cơ
Lưu ý đặc biệt
100% ĐẢM BẢO HÀI LÒNG

Những câu hỏi thường gặp

❖ Cam Kết Hạt Giống An Toàn

❖ Chất Lượng Hạt Giống Thế Giới?

❖ Chúng Tôi Là Ai ?

❖ Đảm Bảo 100% Hài Lòng

❖ Ở Tỉnh Xa, Tôi Có Thể Mua Hạt Giống Được Không?

❖ Tôi Ở HCM và Cần Giao Hạt Giống Gấp Trong 30 Phút Có Được Không?

Sản phẩm cùng loại

 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao cam impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Cam (Impatiens)

  Màu cam ấm áp. Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng trong rợp, không chịu nắng gắt, vì vậy bạn có
 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao do carmine impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Đỏ Carmine (Impatiens)

  Đỏ carmine nồng nàn; Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng trong rợp, không chịu nắng gắt, vì vậy b
 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao do scarlet impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Đỏ Scarlet (Impatiens)

  Đỏ scarlet đằm thắm; Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng trong rợp, không chịu nắng gắt, vì vậy b
 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao hong impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Hồng (Impatiens)

  Màu hồng dễ thương. Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng trong rợp, không chịu nắng gắt, vì vậy bạ
 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao mix do trang impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Mix Đỏ Trắng (Impatiens)

  Mix đỏ và trắng tương phản cực đẹp! Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng trong rợp, không chịu nắ
 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao mix mau impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Mix Màu (Impatiens)

  Mix tương phản rất đẹp: cam, trắng, đỏ, hồng và carmine. Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng tron
 • hat giong hoa ngoc thao mai dia thao trang impatiens

  Hạt Giống Hoa Ngọc Thảo Mai Địa Thảo Trắng (Impatiens)

  Trắng tuyết. Một trong những giống hoa phổ biến nhất! Lùn 20-25cm; Hoa rất dễ trồng, từ cây con đến lúc ra hoa chỉ chừng 2 tháng. Cây cho hoa liên tục trong suốt vòng đời 1 năm của mình. Hoa thích hợp trồng trong rợp, không chịu nắng gắt, vì vậy bạn có th
 • hat giong hoa nu hoang xanh xon xanh  blue salvia farinacea

  Hạt Giống Hoa Nữ Hoàng Xanh Xôn Xanh - Blue (Salvia farinacea)

  Xuất sắc được vinh danh giải RHS Garden Merit của Anh Quốc; Xuất nguồn từ New Mexico, cho những cột bông xanh đậm trên cành dài khỏe! Hoa lâu năm sinh trưởng rất khỏe cao 60cm;
 • hat giong hoa muoi gio chau phi  mix mau mesem

  Hạt Giống Hoa Mười Giờ Châu Phi - Mix Màu (Mesem)

  Thân lá xanh đậm ngậm nước giống xương rồng, cho hoa trong dải màu sắc cực kì sáng & bắt mắt tím, đỏ, hồng, vàng và trắng. Cao 15cm, giống hoa mọng nước như xương rồng này sống khỏe ở môi trường đất nghèo và nắng nhiều, phát triển nhanh lan rộng và rất th
 • hat giong hoa muoi gio my hong kep

  Hạt Giống Hoa Mười Giờ Mỹ Hồng Kép

  Hạt Giống Hoa Mười Giờ Mỹ Hồng Kép. Rất hiếm.
 • hat giong hoa huong duong cat canh do do tg64

  Hạt Giống Hoa Hướng Dương Cắt Cành Đỏ Đô TG64

  Giống lai F1 cho bông to tầm 13 - 15 cm, không phấn, cánh đỏ đẫm chuẩn và tâm đen. Cây rất khỏe, to cao tầm 120 - 200 cm. Phân nhánh mạnh nhưng cành rất cứng , vượt trội so với các giống đỏ khác, tầm 4 bông/cây. Cành cần được giữ vững. Thời gian trong lọ
 • hat giong hoa huong duong chuyen cat canh kep cam tg65

  Hạt Giống Hoa Hướng Dương Chuyên Cắt Cành Kép Cam TG65

  Hoa cắt cành chuyên nghiệp lai F1 kép bông to tầm 13cm. Cây chỉ cho 1 bông. 65 ngày.
 • hat giong hoa huong duong chuyen cat canh cam cung tg66

  Hạt Giống Hoa Hướng Dương Chuyên Cắt Cành Cam Cứng TG66

  Dòng hoa cắt cành chuyên nghiệp Lai F1 cam đậm bông luôn hướng lên hoàn hảo với cánh bông to cam đè lên nhau xung quanh tâm đen cổ điển; to 10 - 15cm. Độ kiên định cao về tỉ lệ hoa sử dụng (gần như không có hỏng), đồng đều cao. Không phấn. Cây khỏe, cành
 • hat giong hoa huong duong chuyen cat canh cam dam tg67

  Hạt Giống Hoa Hướng Dương Chuyên Cắt Cành Cam Đậm TG67

  Dòng hoa cam chuyên cắt cành đậm nhất, cổ điển, ra hoa sớm rất đồng bộ. Cây cho hoa đơn bông, cao, cành cứng, bông to 13 - 15cm; cánh cam đậm với tâm đen; không phấn. Cây cao 150 - 210 cm. Cây không phân biệt ngày ngắn hay dài. Bông luôn hướng lên.
 • hat giong hoa huong duong tim f1  purple helianthus annuus

  Hạt Giống Hoa Hướng Dương Tím F1 - Purple (Helianthus annuus)

  Bông to 8-10cm. Cánh hoa xanh nhạt và biến thành tím khi tiến ra rìa Hoa Hướng Dương đã trở thành biểu tượng của nhiều nơi,nhiều tổ chức và có được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ nhờ vào ý nghĩa của nó.Dù có cuộc sống có khó khăn gian khổ,như
 • hat giong hoa huong duong xanh f1  green helianthus annuus

  Hạt Giống Hoa Hướng Dương Xanh F1 - Green (Helianthus annuus)

  Lớn nhanh và khỏe, bông to 8-10cm. Bông màu xanh trông như hoa Atiso. Hoa Hướng Dương đã trở thành biểu tượng của nhiều nơi,nhiều tổ chức và có được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ nhờ vào ý nghĩa của nó.Dù có cuộc sống có khó khăn gian khổ,nhưng chúng ta lu

Sản phẩm khác

 • hat giong dau tay  trang ngot vesca fragaria f x ananassa

  Hạt Giống Dâu Tây - Trắng Ngọt Vesca (Fragaria F. x ananassa)

  Dâu trắng thơm ngon. Lưu ý: để hạt nảy mầm tốt nhất, hãy tham khảo cách ủ hạt bằng giấy thấm nước, để hỗn hợp ủ hạt trong tủ đông tủ lạnh 2 - 4 tuần, sau đó hãy mang hạt ra đất xốp ở môi trường nhiệt độ thường để ủ.
 • hat giong dua gang tay dua tay

  Hạt Giống Dưa Gang Tây Dưa Tây

  Trái cần thụ phấn bằng tay. Nảy mầm trong 2 tới 5 tháng. Cây dưa gang Tây-loại quả cây trồng du nhập vào Việt Nam hơn 2 thế kỷ, nhưng hiện rất ít địa phương trồng đại trà. Nhiều người trồng giàn dưa gang Tây chia sẻ, buổi sáng sớm, mở cửa ra đầu ngõ, lồ
 • hat giong du du lun ruot do trai lon carica papaya

  Hạt Giống Đu Đủ Lùn Ruột Đỏ Trái Lớn (Carica papaya)

  Hương vị cực đỉnh! Thịt chắc ngọt và cây lùn! Sinh trưởng khỏe, cho trái khi mới cao 70-80cm. Trồng quanh năm.
 • hat giong bach qua  ginkgo ginkgo biloba

  Hạt Giống Bạch Quả - Ginkgo (Ginkgo biloba)

  Ginkgo là nguyên liệu chính trong nhiều thuốc hoạt huyết dưỡng não ngày nay. Khỏe, kháng lại ô nhiễm và bệnh cực mạnh. Người Châu Âu thích cây đực hơn vì cây cái cho quả tỏa hương khó chịu. Nhưng nhiều quốc gia rất thich ăn hạt quả này vì thơm ngon khi nư
 • hat giong rau chan vit  dau tay chenopodium capitatum

  Hạt Giống Rau Chân Vịt - Dâu Tây (Chenopodium capitatum)

  Đặc sản cho cả rau lẫn trái mâm xôi như dâu tây. Lá mảnh cắt sâu hình tam giác ăn ngon và cũng thú vị như những trái mâm xôi tuyệt ngon. Chenopodium là dòng rau sử dụng phổ biến ở Châu Âu từ những năm 1600. Người Âu thường dùng lá v
 • hat giong nho my vitis

  Hạt Giống Nho Mỹ (Vitis)

  Ngâm Atonik 12h; Sau ủ ẩm hạt bằng kỹ thuật giấy vệ sinh trong ngăn mát tủ lạnh 02 tháng, sau đó mang ra ngoài ủ ở nhiệt độ thường; nảy mầm lâu 4 - 12 tháng. xuất nguồn từ Mỹ. Giống cây này đã được trồng thành công ở nhiều nơi trong nước và có thể sống tr
 • hat giong dau tay my  rugen sieu ngon fragaria vesca

  Hạt Giống Dâu Tây Mỹ - Rugen Siêu Ngon (Fragaria vesca)

  Hương vị siêu hạng và ngon ngọt. Trái to hơn nhiều so với những dòng dâu tây hoang dại.
 • hat giong dua hau f1 thoi vang tg9999

  Hạt Giống Dưa Hấu F1 Thỏi Vàng TG9999

  Lai F1. Màu sắc rất bắt mắt vàng ngoài vỏ và cả trong thịt. Trái cỡ trung khoảng 4kg. Vỏ cứng, di chuyển tốt.
 • hat giong dau tay sieu ngot f1 masterchef

  Hạt Giống Dâu Tây Siêu Ngọt F1 MasterChef

  Dòng dâu tây Alpine F1 nổi tiếng vì phẩm chất hương vị đậm đà và thơm nồng, được các đầu bếp Châu Âu săn đón. Trái đỏ, nhỏ cho ra trái trong thời gian dài.
Chat ngay