Cúc Mẫu Thảo

Hiển Thị
Cúc Mẫu Thảo (Matricaria recutita) xuất nguồn từ Châu Âu, Châu Phi, cành lá và hoa của giống này tỏa hương rất thơm; hoa được dùng chủ yếu làm trà thảo mộc.
Xem thêm